Bộ 2G1B màu xanh(2 mặt)

Giá: 2.500.000 đ

Bàn bầu dục 1m2-xanh 2 mặt-chân màu

ghế dài 1m2

mặt ngồi 45cm

phào 50

chân 45cm

Tổng chiều cao của ghế là 70cm

Mặt ngồi 5 sợi sắt  vai tựa 3 sợi chân 5 sợi 1 cái

Mô tả

o