Ghế đá granito màu trắng (làm bia sứ)

Giá: 650.000 đ

Mô tả