Ghế đá granito màu xanh(bia sứ)

Giá: 600.000 đ

Mô tả